1 Ağustos 2013 Perşembe

1. % 100 İl Özel İdareli ŞİLE DOLUM TESİSİ projemiz onaylanmıştır.

2. İst. İli Arı Yetiştiriciler birliği ile Beder Tüm Engelliler Derneğinin ortaklaşa yürütmüş olduğu  ARININ UMUDU projesi onaylanmıştır.

3. İst. Kalkınma Ajansından Dünyada ve Türkiye'de ilk olarak İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. ve YILDIZ TEKNİK ÜNİ. ile yapacağımız KOVANIMI İZLİYORUM projesi onaylanmıştır.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE ARICILIK PANELİ
İST. ÜNİ. Veteriner fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. HAYRETTİN AKKAYA ist. İli arı yetiştiriciler birliği yön. Kurlu başkanı ONUR ÇİLENK, İST. İLİ Bal Üreticiler birliği yönetim kurulu başkanı YALÇIN SEZER, İst. Üni. Arıcılık kulübü üyeleri İSTANBUL ÜNİ.’de bir araya geldiler.
PANELDE İSTANBULDAKİ arı yetiştiricilerin sorunları VE ARI HASTALIKLARI , parazitleri ve ilaç kalıntıları üzerine konuşuldu.
VETERİNER HEKİMLERİMİZİN ülkemiz arıcılığındaki rolleri  ve üretime katkıları üzerinde duruldu.
İstanbul da ve ülkemizdeki  arı ve arı ürünleri üretiminde  hastalıkların ve parazitlerin üreticiye sıkıntı oluşturduğu özellikle VAROVA parazitinin üreticiye ciddi sıkıntılar doğurduğu aynı zamanda kalıntı veren ilaçların hem üreticiye hem de tüketim boyutuna ne kadar zararlı olduğu , bu hastalık ve parazitlerle mücadelede ilaçların üreticiye ciddi mali külfetler  getirdiği görüşüldü.

Bu nedenle Veteriner hekimlerin üreticinin yanında bulunması, üreticiye destek vermesi ve konusunda uzman bilim adamları ile daha bilimsel çalışmalar yapılması konusunda uzlaşılmıştır.

KOVANIMI İZLİYORUM PROJESİ

                            KOVANIMI İZLİYORUM PROJESİ

Ülkemiz 4.500.000 arı kolonisiyle Avrupa’da birinci Dünyada ise ilk beş ülke arasında
bulunmaktadır. Ancak ülke olarak kovan varlığı bakımından önemli potansiyele sahip
olmamıza rağmen kovan başına düşen bal ve diğer arı ürünleri bakımından üretim
miktarında Dünya ortalamasının altında kalmaktayız. Ülkemizin arıcılık potansiyelinden
yeterince yararlanabilmemiz ve bu ekonomik sektörün dünyadaki payının önemli bir yere
gelebilmesi için, ülkemizde arıcılığın modernize edilmesi, arı ölümlerinin engellenmesi ve
arıcılığın kolaylaştırılması gerekmektedir.
Ülkemiz arıcılığında verim düşüklüğüne sebep olan önemli bir sorun kış ölümleridir. Kış
ölümlerinde arıcılar önemli maddi kayba uğramaktadır. Ülkemizde özellikle soğuk ve nemli
bölgelerde kış ölüm oranları çok yüksektir. Kış ölümleri bu bölgelerde rutin olarak %5’den
%20’ ye olağan dışı iklim değişiklerinde ise ölüm oranları %90’a kadar çıkabilmektedir. 2007
yılında yaşanan küresel iklim değişikliği bunun önemli bir göstergesidir. 2007 yılında yaşanan
iklim değişikliği ile ülkemizde binlerce dünyada ise on binlerce arı kolonisi yok olmuştur.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki gelişmeler, global sorunlara (ekolojik, ekonomik vb.)
çözümler üretmekte fayda sağlamaktadır. Bu projede İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve
İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile, ülkemiz arıcılığını dünyada farklı bir noktaya
taşıyacak, arıcılık faaliyetini kolaylaştıracak ve geliştirecek bir sistem kurguladık. Bu sistem
sayesinde, Bilgi ve İletişim Teknolojisini kullanarak arıcılarımızın uzaktan kovanlarını takip
etmesi ve kovanda meydana gelen değişimleri izlemesi mümkün olacaktır. Böylece arı
ölümlerinin azaltılmasına da katkı sağlanacaktır.
Projede geliştirilecek cihaz kovan içerisine monte edilebilecek ve kovanların lokasyonunu,
kovan içi sıcaklığını, rutubetini, arıların ses düzeyini ve kovanın kapağının kaç defa açılıp
kapatıldığını kayıt altına alabilecektir. Bu cihaza sahip olan arıcı web üzerinden veya akıllı
telefonundan kendisine verilen özel kullanıcı adı ve şifre ile kovanlarının durumlarını anlık
kontrol etme şansına erişebilecektir. Aynı zamanda geliştirilecek yazılım ve cihaz ile kovan
içerisindeki anormal değişimlerin arıcının cep telefonuna kısa mesaj ile bildirilmesi mümkün
olacaktır. Böyle bir durumda arıcı kovanına anında müdahale edebilecektir. Böylece arı
kayıpları da azaltılabilecektir. Bunun yanında arıcı GPS sayesinde kovanlarının çalınıp
çalınmadığı veya çalındıysa nereye götürüldüğü de takip edilebilecektir. Proje İstanbul
genelinde 5 farklı bölgede uygulanacaktır. Proje İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenmektedir.