1 Ağustos 2013 Perşembe

KOVANIMI İZLİYORUM PROJESİ

                            KOVANIMI İZLİYORUM PROJESİ

Ülkemiz 4.500.000 arı kolonisiyle Avrupa’da birinci Dünyada ise ilk beş ülke arasında
bulunmaktadır. Ancak ülke olarak kovan varlığı bakımından önemli potansiyele sahip
olmamıza rağmen kovan başına düşen bal ve diğer arı ürünleri bakımından üretim
miktarında Dünya ortalamasının altında kalmaktayız. Ülkemizin arıcılık potansiyelinden
yeterince yararlanabilmemiz ve bu ekonomik sektörün dünyadaki payının önemli bir yere
gelebilmesi için, ülkemizde arıcılığın modernize edilmesi, arı ölümlerinin engellenmesi ve
arıcılığın kolaylaştırılması gerekmektedir.
Ülkemiz arıcılığında verim düşüklüğüne sebep olan önemli bir sorun kış ölümleridir. Kış
ölümlerinde arıcılar önemli maddi kayba uğramaktadır. Ülkemizde özellikle soğuk ve nemli
bölgelerde kış ölüm oranları çok yüksektir. Kış ölümleri bu bölgelerde rutin olarak %5’den
%20’ ye olağan dışı iklim değişiklerinde ise ölüm oranları %90’a kadar çıkabilmektedir. 2007
yılında yaşanan küresel iklim değişikliği bunun önemli bir göstergesidir. 2007 yılında yaşanan
iklim değişikliği ile ülkemizde binlerce dünyada ise on binlerce arı kolonisi yok olmuştur.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki gelişmeler, global sorunlara (ekolojik, ekonomik vb.)
çözümler üretmekte fayda sağlamaktadır. Bu projede İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve
İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile, ülkemiz arıcılığını dünyada farklı bir noktaya
taşıyacak, arıcılık faaliyetini kolaylaştıracak ve geliştirecek bir sistem kurguladık. Bu sistem
sayesinde, Bilgi ve İletişim Teknolojisini kullanarak arıcılarımızın uzaktan kovanlarını takip
etmesi ve kovanda meydana gelen değişimleri izlemesi mümkün olacaktır. Böylece arı
ölümlerinin azaltılmasına da katkı sağlanacaktır.
Projede geliştirilecek cihaz kovan içerisine monte edilebilecek ve kovanların lokasyonunu,
kovan içi sıcaklığını, rutubetini, arıların ses düzeyini ve kovanın kapağının kaç defa açılıp
kapatıldığını kayıt altına alabilecektir. Bu cihaza sahip olan arıcı web üzerinden veya akıllı
telefonundan kendisine verilen özel kullanıcı adı ve şifre ile kovanlarının durumlarını anlık
kontrol etme şansına erişebilecektir. Aynı zamanda geliştirilecek yazılım ve cihaz ile kovan
içerisindeki anormal değişimlerin arıcının cep telefonuna kısa mesaj ile bildirilmesi mümkün
olacaktır. Böyle bir durumda arıcı kovanına anında müdahale edebilecektir. Böylece arı
kayıpları da azaltılabilecektir. Bunun yanında arıcı GPS sayesinde kovanlarının çalınıp
çalınmadığı veya çalındıysa nereye götürüldüğü de takip edilebilecektir. Proje İstanbul
genelinde 5 farklı bölgede uygulanacaktır. Proje İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenmektedir.

Hiç yorum yok: